top of page
Logo Kosmetikk Laboratoriet

- en tryggere framtid, nå!

Det nye EU-forpakningsdirektivet en massiv grønn omstilling for bransjen.
Vedtatt den 24. april 2024, setter EU-forpakningsdirektivet, formelt kjent som “Directive on Packaging and Packaging Waste”, en ny standard for en grønnere kosmetikkindustri. Dette direktivet understreker behovet for bærekraft og er en katalysator for betydelige endringer som vil drive vår industri mot en mer sirkulær økonomi globalt. At EU er pådriver for den grønne omstillingen understreker også mangel på endringsvilje og viktig kompetanse lokalt.Kort fortalt er det dette som berører industrien vår

 • Krav om økt innhold av resirkulerte materialer i forpakninger.

 • Spesifikke målprosenter for resirkulert innhold som skal nås innen bestemte tidsfrister.

 • Forpakninger må designes slik at de er lettere å resirkulere.

 • Reduksjon av komplekse materialkombinasjoner som er vanskelig å resirkulere.

 • Tydelig merking på forpakninger som informerer om korrekt avhending og resirkulerbarhet.

 • Inkludering av informasjon om andel resirkulerte materialer brukt i produksjonen.

 • Implementering av systemer for å spore opprinnelsen og livssyklusen til forpakningsmaterialene,

 • Krav om rapportering av bruken av resirkulerte materialer.

 • Forpakninger, spesielt de under 50 ml, må være designet for å kunne refylles.

 • Oppfordring til å etablere refill-stasjoner og tilby refill-pakker.

 • Oppfordring til å ta i bruk praksiser som reduserer miljøpåvirkningen utover bare emballasje, slik som å redusere karbonavtrykket fra produksjonsprosessene.


Økt Bruk av Resirkulerte Materialer


Fra 2025 må alle kosmetikkemballasjer inneholde en minimumsandel av resirkulerte materialer. Denne andelen vil gradvis økes, med det første målet satt til 30% resirkulert innhold i plastemballasje i 2025, og ytterligere økninger er planlagt for fremtiden (se tabell nederst).


Design for Resirkulering


Direktivet forplikter produsenter til å designe for resirkulering, noe som krever innovasjon og kreativ tenkning. Ved å forenkle materialbruken i våre forpakninger, sikrer vi at de enkelt kan demonteres og resirkuleres, noe som reduserer avfall og øker materialgjenvinning.


Merking for Resirkulering


For å sikre at forbrukerne er informert og kan bidra til sirkulariteten, innebærer direktivet også en tydelig og informativ merking av forpakninger. Det er for øyeblikket ikke et harmonisert system for symboler, i Norge forholder vi oss til Sortere.no og land som særlig Frankriket og Italia har andre symboler. Dette medfører større problemer i internasjonal handel, men det forventes en harmonisering innad i unionen. Ved å inkludere resirkulering symboler og informasjon om resirkulert innhold, gjør vi det enklere for forbrukeren å ta del i resirkuleringsprosessen. 


Målet er å lukke sirkelen, slik at nye forpakninger kommer fra resirkulert materiale og brukte forpakninger havner tilbake i kildesortering. Det er ønsket at denne sirkelen er så godt som lukket i 2030, og med tanke på at kosmetikkprodukter har holdbarhet på 3-4 år, så er det bare tiden av veien.  


Sporbarhet og Åpenhet


Implementering av sporbarhetssystemer er nødvendig for å dokumentere bruken av resirkulerte materialer og forpakningens livssyklus. Det er forventet at det blir opprettet et produsentansvar for forpakningene. For produsenter i Norge som importerer varer fra utenfor Europa, er det spesielt viktig å være klar over at de er ansvarlige for å sikre at disse reglene følges, noe som krever økt åpenhet og samarbeid på tvers av landegrenser. I dag ivaretaes produsentansvaret gjennom Grønt Punkt Norge. 


Refill-løsninger


Endelig, fra 2026, må alle kosmetiske produkter under 50 ml være designet for å være refillable, en regel som oppmuntrer til gjentatt bruk av holdbare beholderne og ytterligere reduserer avfall. Vi oppfordres til å tilby refill-stasjoner i butikker og selge refill-pakker, noe som er en praktisk og hygienisk løsning for forbrukerne. Det blir utrolig spennende å se de neste årene og hvordan denne endringen utfolder seg i butikk. Spesielt krevende blir det nok for ampulle markedet og engangsprodukter. 


Produktets opphav


Videre mener jeg at industrien bør endre seg til å vurdere hele produktets opphav, og ikke bare formularen. Mange følger ISO 16128-standarden om naturlig opprinnelse, men det er viktig at hele produktet og ikke bare formularen blir inkludert i denne vurderingen for å gi et mer helhetlig


27 visninger

Kommentare


bottom of page