top of page
Logo Kosmetikk Laboratoriet

- en tryggere framtid, nå!

Rapporter et batch-nummer

Som del av forbrukersikkerhet, er det viktig at vi får informasjon om noen har uønskede effekter av et produkt. F.eks irritasjon, kløe eller allergi. 

Om du eller noen har hatt en uønsket eller svært uønsket effekt av våre produkter er det viktig at du gir oss informasjon om dette ved å innrapportere batch-nummeret på produktet. 

Batch-nummeret finner du på ytterboks og på selve forbrukerforpakningen. Den første delen av nummeret er bygget opp av to siffer (1-31) etterfulgt av en bokstav (A-L) og et årstall. Deretter et mellomrom og et produksjonsnummer.

På små forpakninger kan det være at det kun er de siste sifrene som er synlig. 

bottom of page