top of page
Logo Kosmetikk Laboratoriet

- en tryggere framtid, nå!

INCI

Denne listen inneholder noen av de mest brukte ingrediensne du finner på INCI labelen din. Vi har utarbeidet en Green Score basert på innhenting av tilgjengelig data om denne ingrediensen. Dataene inkludere informasjon om sikkerhet, bivirkninger, potensiell irritasjon eller allergiske reaksjoner, miljøpåvirkning, og andre faktorer som kan påvirke kvaliteten og helsemessige fordeler ved produktet. Vi har brukt en kombinasjon av datakilder, inkludert vitenskapelige studier, toksikologiske databaser, sikkerhetsvurderinger fra myndigheter og bransjeorganisasjoner, samt andre relevante kilder for å bestemme poengsummen for hver ingrediens. 10 er beste score, 1 er dårligste score.

bottom of page