top of page
Logo Kosmetikk Laboratoriet

- en tryggere framtid, nå!

Nye bærekraftige emballasjeansvar for kosmetikkindustrien i Storbritannia


bilde av kunstig intelligens, DALL-E.

I Storbritannia er forlengelsen av produsentansvaret (Extended Producer Responsibility, EPR) for emballasje et viktig skritt mot større bærekraft i pakkeindustrien. Dette initiativet vil kreve at produsenter tar fullt økonomisk ansvar for kostnadene knyttet til håndtering og resirkulering av emballasjeavfall. Reformen vil erstattet det nåværende PRN-systemet og vil introdusere nye regler som også omfatter netthandelsplattformer i forhold til emballasje for importerte produkter som selges gjennom deres systemer. EPR-systemet vil bli fullt implementert i 2025, med gebyrer som moduleres basert på emballasjens resirkulerbarhet.


Det vil også fokuseres på betaling for husholdningsemballasje og emballasje i gatene som forvaltes av lokale myndigheter, med betalinger som begynner fra 1. april 2024. PRN-systemet vil fortsette å operere til minst 2026, mens en ordningadministrator vil bli etablert fra 2023 for å overvåke EPR for emballasje.


Nye krav til innsamling og rapportering av emballasjedata og innføring av EPR for emballasje i Storbritannia representerer en mulighet for bedrifter til å vurdere mer bærekraftige praksiser gjennom hele produktets livssyklus og produktets end-of-life-håndtering. Reglene oppmuntrer til utforskning av miljøvennlige materialer og implementering av effektive avfallsreduksjonsstrategier.


I tillegg til endringene i Storbritannia, tar EU også sikte på å sikre at bedrifter som produserer, bruker og håndterer emballasje, er ansvarlige for dens reduksjon, resirkulering og gjenbruk. EU-direktivet krever at medlemsstatene etablerer EPR-ordninger for all emballasje innen slutten av 2024 og har en visjon om at all emballasje som plasseres på EU-markedet skal være resirkulerbar innen 2030.


I lys av denne informasjonen, vil det være fornuftig for Kosmetikk Laboratoriet å fortsette å utvikle og implementere bærekraftige emballasjeløsninger som oppfyller både de kommende juridiske kravene og selskapets egen visjon om en grønn og sirkulær kosmetikkindustri.


For mer detaljert informasjon kan du utforske ressursene som finnes hos PwC UK og Norton Rose Fulbright, som tilbyr grundig innsikt i emnet.

11 visninger

Comments


bottom of page