top of page
Logo Kosmetikk Laboratoriet

- en tryggere framtid, nå!

Nye grensenivåer for bruk av ingredienser i hudpleie 2024.


Bilde av kunstig intelligens / DALL-E

EU har innført nye reguleringer for å forbedre sikkerheten og åpenheten innen hudpleie- og kosmetikk produkter, noe som vil ha betydelige følger for bruken av mange nøkkelingredienser og produkter som nå trenger reformulering.


Spesielt gjelder dette Vitamin A produkter som nå blir strengt begrenset.

Trenger du hjelp til å gjøre dine produkter godkjent i det Europeiske markedet og trenger reformularingstjenester, så er dette noe vi i Kosmetikk Laboratoriet kan tilby.


Blandt de berørte ingrediensene er:

  • Kojicsyre, som nå kun kan benyttes i konsentrasjoner på 1% i ansikts- og håndprodukter. Genistein, som nå er begrenset til 0.007%, og Daidzein, som er begrenset til 0.02%. Produkter som ikke er i overensstemmelse med disse kravene må fjernes fra markedet innen andre kvartal 2025, og produkter som oppfyller kravene må lanseres innen tredje kvartal 2024.


  • UV-filteret 4-Methylbenzylidene Camphor er nå forbudt i kosmetikk på grunn av potensielle helsefarer, og produkter som ikke er kompatible må fjernes fra markedet innen fjerde kvartal 2025.


  • Alpha-Arbutin kan kun brukes opp til 2% i ansiktskremer og 0.5% i kroppslotioner, mens Arbutin kan brukes opp til 7% i ansiktskremer. Produkter som er i samsvar med disse retningslinjene må være på markedet innen tredje kvartal 2024, og produkter som ikke er det må fjernes innen andre kvartal 2025.


  • Det er også satt restriksjoner på konsentrasjoner av Vitamin A-forbindelser som Retinol og Retinyl Acetate, Retinyl Palmitate o.l. i kosmetikk, hvor grensen er satt til 0.05% for kroppslotioner og 0.3% for andre leave-on og rinse-off produkter. Produkter som inneholder disse ingrediensene må merkes med: "Inneholder Vitamin A-relaterte forbindelser, som bidrar til ditt daglige inntak av Vitamin A."


Fristene for gjennomføringen av disse reglene er som følger: 18 måneder for å sørge for at alle nye produkter i markedet er overensstemt med reglene (Q2 2025) og 36 måneder for å fjerne produkter som ikke er i overensstemmelse (Q4 2026).


  • Bruken av Triclocarban er nå begrenset til 0.2% i alle kosmetiske produkter, unntatt munnvann, mens Triclosan er begrenset til 0.3% i tannkrem, såper, dusjgeler, deodoranter (unntatt spray), pudder, produktene for dekkfeil, og i produkter brukt til å rense før påsetting av kunstige negler. Begge ingrediensene er forbudt i produkter som brukes på barn under seks år.


Alle produkter må innfri regelendringen innen tredje kvartal 2024, mens produkter som ikke er det må fjernes innen andre kvartal 2025.


Disse nye reguleringene reflekterer EU's forpliktelse til å sikre høyere standarder for forbrukerbeskyttelse og streber etter et mer ansvarlig kosmetikkmarked. Det er avgjørende for produsenter og distributører innen kosmetikkbransjen å være oppmerksomme på disse endringene og tilpasse seg for å sikre overholdelse og fortsatt suksess i markedet.

14 visninger

Siste innlegg

Se alle

Naturlig eller syntetisk?

Det er ingen tvil om at naturlige ingredienser har vært en viktig trend i kosmetikkbransjen de siste årene. Folk ønsker å bruke produkter som er trygge, sunne og miljøvennlige, og mange mener at natur

bottom of page