Logo Kometikk Laboratoriet

NYE REGLER FOR MERKING AV ALLERGENER I KOSMETIKK


Den Europeiske (EU) Kommisjonen forventes å publisere en endring av ANNEX III til EUs Cosmetic Regulation No. 1223/2009, som vil kreve merking av 62 ekstra duftallergener i tillegg til de eksisterende 26. Dette betyr at produkter som produseres i dag og som allerede er på markedet krever en endring av merkingen på label etter overgangsperioden er ferdig.


Overgangsperiodene for produsenter av kosmetiske produkter forventes å være:

- 3 år for nye produkter (est. 2025)

- 5 år for eksisterende produkter i markedet (est. 2027)


De aktuelle allergenene er de følgende:PDF - Updated Allergen List ANNEX III EUs Cosmetic Regulation No
. 1223/2009
Download 1223/2009 • 55KB

XLSX - Updated Allergen List ANNEX III EUs Cosmetic Regulation No. 1223_2009
.xlsx
Download XLSX • 25KB


4 visninger

Siste innlegg

Se alle